Volden og Ringshaug Skolekorps

Årsmøte 18.februar 2021 kl.19:00

Møtet blir på Ringshaug ungdomskole rett etter øvelsen. Medlemmer kan be om at det fremmes saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Saker til behandling sendes på epost til leder@vrsk.no og må være styret i hende senest søndag 31. januar 2021.

Se vedlegg for mer info. 

   


Get Adobe Reader

  Read file