Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedlikehold av treblåserinstrumenter

Treblåserinstrumenter skal IKKE bades, men kun tørkes rene med en klut. Instrumentene består av mange bevegelige deler, som lett kan skades. Klaffer, puter, skruer, akslinger, kort- og filtdempere må være i god stand og riktig justert dersom instrumentet skal fungere og være gøy å spille på. Legg instrumentet varsom fra deg, og pass på at ingen kan støte borti eller at det kan ramle i bakken. Det er viktig at instrumentet tørkes igjennom etter hver spilling. På alle klaffene sitter det små puter. Disse kan tørke inn over tid og må byttes. Det er viktig at man ikke legger instrumentet i bløtt, for da kan puter løsne eller bli ødelagt. Treblåserinstrumentene må ikke utsettes for store temperaturvariasjoner, og forsøk alltid å begrense tilgangen av fuktighet.

MUNNSTYKKET
Munnstykkene på treblåseinstrumenter skal ikke vaskes, men kun tørkes rene med en
klut. Hvis du ikke er nøye med å rengjøre munnstykket, vil det etter en tid danne seg en
hinne fra spyttet i kammeret på munnstykket. Dette gjør det vanskeligere å spille og det
er dessuten litt ekkelt.

FLØYTE
Fløyte er også et treblåseinstrument, selv om de fleste fløyter i dag består utelukkende av
metall. Fløytene har tilsvarende klaffer som saksofon og klarinett, og krever derfor
tilsvarende varsomhet og vedlikehold. Det er strengt forbudt å prøve seg på reparasjoner
selv. Trekk en ren myk klut gjennom øyet i rensestangen og tørk forsiktig inne i
instrumentet. Bruk ikke vann, det skader putene. En gang i blant kan du polere fløyten
med en ren klut, bruk ikke sølvpuss.

KLARINETT
En klarinett krever de samme forholdsregler som en saksofon, men er kanskje enda mer
utsatt for skader hvis man ikke passer på å tørke igjennom instrumentet, spesielt om
vinteren. Husk at en klarinett er laget av treverk som påvirkes av tørr og fuktig luft. En
klarinett skal aldri bades! Hver del av klarinetten må tørkes godt innvendig etter hver
bruk. Til dette trenger du en klarinettsvaber, som er et mykt pusseskinn/klut festet til en
lang snor med et lite lodd i enden. Loddet må enten ha en glatt overflate eller være dekket
med stoff. Dessuten trenger du en pussefille. Alle justering, smøring og reparasjoner må
gjøres av instrumentansvarlig. Pass på at kammeret under flisen er rent, og at det ikke er
skadet/ripet opp. Beskytt alltid munnstykket med rørhetten når klarinetten ikke er i bruk.

SAKSOFON
En saksofon består av mange bevegelige deler, som lett kan skades. Det er viktig at
instrumentet tørkes igjennom etter hver spilling. På alle klaffene sitter det små puter.
Disse tørker in over tid og må byttes. Det er viktig at man ikke ”bader” instrumentet for
da kan puter løsne eller bli ødelagt. Tørk igjennom instrumentet på samme måte som
beskrevet for klarinett. Vær nøye med å rengjøre munnstykket hver gang du har spilt.
Pass på at kammeret under flisen er rent, og at det ikke er skadet/ripet opp. Beskytt alltid
munnstykket med rørhetten når saxen ikke er i bruk.
Vær varsom når du setter sax’en sammen. Alle justering, smøring og reparasjoner må gjøres av instrumentansvarlig.

   


Get Adobe Reader

  Read file