Volden og Ringshaug Skolekorps

Bestilling av uniformskjorter

Styret har vedtatt endringer i uniformsreglementet.
Nytt uniformsreglement gjelder allerede fra vårkonserten om 1 uke.


Minner også om at medlemmer som trenger uniformsskjorte kan bestille dette gjennom uniformskomiteen.
Bestilling sendes epost nina.evensen@sf-nett.no