Volden og Ringshaug Skolekorps

Myter om korps

Mange barn som har lyst til å begynne i korps får dessverre ikke lov av foreldrene sine.

Skolekorps har et ufortjent dårlig rykte med hensyn til hva det krever av foreldrene. Vi forventer ikke at du fryser i timevis på en idrettsplass eller kjøper masse dyrt utstyr til barnas hobby. Konkret forventer korpset i løpet av et korpsår (høst og vår) innsats fra far/mor eller en annen voksen person til følgende:
  • Deltagelse på loppemarked 3 dager i året

  • 1 til 2 torsdagskvelder som vakt på øvelsene

  • Leveranse av kaker og kaffe til de ulike arrangementene. 1-2 ganger i året


Deltakelse i ulike komiteer og grupper er frivillig. Erfaringsmessig er det alltid nok voksne som ønsker å bli med barna på korpsturene.