Volden og Ringshaug Skolekorps

Innmeldingsskjema

Alle nye medlemmer må fylle ut et innmeldingsskjema.
Dette leveres til dirigent / korpsledere på øvelse eller sendes på epost til post@vrsk.no.

Det er ogå mulig for foresatte og registrere nye musikanter på nettet innmeldingsskjema.